03jan
2014
0

Slová s LY

S týmto učivom zo slovenčiny sme v našej domácej škole pracovali podobne, ako keď sme preberali slová s ä. Pridali sme len jednu aktivitu navyše. Našla som obrázok hradu zo starého kalendára a rozstrihla som ho na cca 30 rovnakých obdĺžnikov. Na čistý výkres som narysovala adekvátnu obdĺžnikovú sieť. Keď už bol oboznámený so všetkými potrebnými slovami, sadol si k zošitu a snažil sa napísať spamäti čo najviac slov, v ktorých je „LY“. Koľko si ich dokázal spomenúť (a napísať bez chyby), toľko dostal obdĺžnikov z rozstrihaného obrázka. (Bez časového obmedzenia.) Obrázok sa snažil poskladať a nalepil ho do siete na výkres. Chýbajúce časti dokresľoval podľa vlastnej predstavy. Napokon som mu dala všetky časti a porovnali sme to s tým, čo dokreslil.

Potom staval dané slová z lega, napokon prišli na rad pracovné listy a klasický diktát.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA