18feb
2012
0

Slovné hady

Zábavné úlohy a hry, ktorých spoločným menovateľom sú „slovné hady“ – to znamená rad slov, kde sa každé dve po sebe nasledujúce slová líšia práve jednou hláskou.

Variácie na rovnakú tému sú zoradené podľa náročnosti. Odporúčam zachovať poradie, ľahšie sa tak pochopia pravidlá. Prvé úlohy zvládnu aj šikovnejší predškoláci – v podstate pri nich nie je potrebné vedieť čítať, dieťa len hľadá rozdiely. Najťažšie úlohy zabavia (prinajmenšom krátkodobo) aj druhostupniarov. Pracovné listy si môžete zadarmo stiahnuť v našom obchodíku.

 

 1. Napíšte do stĺpca rad slov tak, aby sa vždy z riadka na riadok menilo len jedno písmeno. Úlohou dieťaťa je dané písmeno zakrúžkovať a spojiť – vidno na fotke:
 2. Vytvorte si podobný rad slov. Rozstrihajte ho na jednotlivé slová. Na zadnú stranu môžete napísať čísla podľa správneho poradia, aby si dieťa mohlo samé urobiť kontrolu. Zadanie: ulož slová do stĺpčeka tak, aby sa z riadka na riadok menilo vždy len jedno písmeno. (Ja som slová písala na paličky zo zdravotníckych potrieb. Aby som využila ich plnú dĺžku, z druhej strany máme ďalšie slová. Rovnaká farba slov a kontrolných čísel patrí spolu.)

 3. Napíšte rad slov ako v prvej úlohe, ale spravte v ňom jednu chybu. (To znamená, že v niektorom riadku sa zmení naraz viac ako jedno písmeno). Dieťa ju má nájsť a chybný riadok zakrúžkovať.
 4. Pripravte si nastrihané slová ako v druhej úlohe a pridajte k nim jedno (príp. viac) podobné, ktoré však do stĺpca nikde nepasuje.
 5. Omaľovánka – zadajte jedno slovo (napríklad „dom“, obrázok rozdeľte na políčka a povpisujte do nich slová. Dieťa má vymaľovať len políčka so slovami, ktoré sa od zadaného slova líšia práve jedným písmenom. (Napríklad „kom, som, dám, dym, doň“…)
 6. Bludisko – na druhú stranu labyrintu sa dá prejsť iba po slovách, ktoré tvoria slovného hada.
 7. Doplň slovo – vynechajte v slovnom hadovi jedno (2-3) slovo, má ho doplniť dieťa.
 8. Niektoré hady sa vedia skrútiť do kolieska, zacykliť sa. Nájdi takého v rade slov, alebo vymysli vlastného.
 9. Zadajte dve slová – začiatočné a posledné, úlohou dieťaťa je vymyslieť takého hada, ktorý ich prepojí.
 10. Hra pre dvoch (a viacerých): vezmite si sadu písmen (dajú sa kúpiť penové, magnetické, drevené… môžete si vyrobiť z modelovacej hmoty, alebo len jednoducho vytlačiť a zalaminovať), najlepšie kompletnú slovenskú abecedu – aj s dĺžňami a mäkčeňmi. Poskladajte z nich trojpísmenové slovo (napríklad „PES“). Hráč, ktorý je na rade, má vymeniť jedno z písmen v slove za iné tak, aby vzniklo nové zmysluplné slovo.
  Pre mladších zábava sama o sebe, starší môžu bodovať: kto nevie pokračovať, vyzve predošlého. Ak nevie pokračovať ani ten, zapíše si bod a ukončí kolo. Ak pokračovať vie, bod si zapíše ten, čo ho vyzval. Vyhráva ten, kto bude mať po vopred dohodnutom počte kôl najmenej trestných bodov.
  Starší zrejme uprednostia hrať písomne – slová zapisovať do stĺpca, alebo dokonca len ústne.
 11. Súťaž pre skupinu: Zadajte začiatočné slovo a časový limit na prácu. Každý hráč sa samostatne (resp. vo dvojiciach) snaží vypracovať čo najdlhší stĺpec slov podľa predošlých pravidiel. Vyhráva samozrejme ten, kto má najdlhší rad slov. Môžete hrať na viac kôl. Slová si pripravte vopred – vôbec nie je jedno, aké slovo zadáte ako prvé…