12nov
2011
1

Stromy

Poznávanie stromov trochu inak. Aktivita vhodná nielen na vyučovanie prírodovedy, ale aj pre škôlkárov, či rodinu s deťmi na výlete.

Príprava učiteľa (rodiča):

  • Nájsť bezpečné miesto (mimo ciest apod.), na ktorom rastú všetky stromy, o ktorých sa majú žiaci učiť. (Napríklad: ihličnaté – smrekovec opadavý, borovica, smrek.)
  • Nazbierať a nachystať pre každú skupinku žiakov kôpky (do tašiek, vreciek, alebo škatúľ), pomiešané zo všetkých preberaných stromov: 1. šušky 2. malé konáriky s ihličím (3. prípadne aj kúsky kôry)
  • Pre každú skupinu vytlačiť kartičky so siluetami daných stromov.
  • Pre každého žiaka mať vytlačené malé obrázky daných stromov – siluetu, šušku, konárik s ihličím.

Úlohy pre malé skupinky žiakov:

  1. Roztriediť šušky a konáriky s ihličím – rovnaké na jednu kôpku. (Výsledkom bude 6 rôznych kôpok: šušky zo smrekovca, šušky z borovice, šušky zo smreka, konáriky zo smrekovca, konáriky z borovice, konáriky zo smreka.) Popísať rozdiely medzi nimi – podľa čoho sa dalo určiť, ktoré patria spolu a ktoré sa odlišujú.
  2. Pohľadať, na ktorých stromoch v okolí rastú také šušky a ihličie. Podľa toho priradiť, ktoré konáriky a šušky patria spolu = rastú na jednom strome. (Výsledkom budú tri skupiny kôpok: šušky a konáriky zo smrekovca, šušky a konáriky z borovice, šušky a konáriky zo smreka.)
  3. Ku každej skupine priradiť aj kartičku s obrázkom siluety stromu. (Porovnať so skutočnosťou.)
  4. Vyhľadať (encyklopédie, internet) názvy stromov (niektoré deti ich už pravdepodobne aj budú poznať).
  5. Každý žiak si na pamiatku môže nalepiť do zošita k názvu stromu obrázok siluety, šušky a konárika s ihličím.

Rovnako sa dá pripraviť aj poznávanie listnatých stromov. Obtiažnosť možno prispôsobiť vhodným výberom stromov. (Šušky jedle a smreka sa rozoznajú ťažšie, ako jedle a borovice.)

 

Comment (1)