28sep
2012
3

Štvrtý týždeň

Čo sa prváci-zebričky učili posledný septembrový týždeň?

Po anglicky sme sa naučili niekoľko pesničiek a riekaniek:

Na matematike sme vyskúšali:

 • autobusové počítanie – do autobusu (škatule) postupne na troch zastávkach nastupovali a vystupovali gaštankovia, deti počítali a značili si na papier a napokon napísali výsledok – koľko gaštankov bolo v autobuse nakoniec
 • kreslenie podľa diktovaných inštrukcií na štvorčekový papier – začali s ceruzkou položenou na danom bode a vždy pokračovali po čiare po jednom štvorčeku daným smerom – hore, doľava, dole, doprava. O vzniknutých „obrázkoch“ – tvaroch sme diskutovali – čo im to pripomína, čo by to mohlo byť.
 • číselný rad – deti si posadali na stoličky zoradené vedľa seba pri stene, dostali do ruky kartičku s číslom. Nikomu nerobil ťažkosti vzostupný ani zostupný rad čísel 1-12, vzostupne sme ho zvládli aj po anglicky. Potom sme počítali. Vyvolala som číslo a povedala mu príklad („číslo 5“ – postavila sa päťka – „plus 2“ – päťka sa posunula o dve stoličky doprava a vymenila si aj kartičku s dotyčným susedom). Deťom to šlo výborne.
 • prácu s množinami – v zošite „logik“ majú nakreslený kruh a trojuholník so spoločným priesečníkom. Každé dieťa si vzalo 5 gaštanov a malo ich uložiť tak, aby
  1. v kruhu boli 4 gaštany a v trojuholníku 3
  2. v kruhu boli 3 gaštany a v trojuholníku tiež 3 apod.

Slovenčina je rozdrobená, deti podľa úrovne čítania robili rôzne veci.

 • skladali sme písmená zo žinilkového drôtu – deti ho poohýbali do žiadaného tvaru a ostatní hádali, aké je to písmeno
 • dobrovoľná úloha (tzv. „skončil som skôr“) – montessori vejáre so slovami „maco“, „myš“, „noha“, „hra“, „kôň“.
 • „písali“ sme rôzne tvary na papier, potom cez ne urobili veľkú špirálu a vzniknuté plôšky rôzne vyfarbovali
 • spájali sme „natiahnuté“ slová – ja som pošepkala slovo (napr. „mmmmmaaaaaaaaaaaallllllllllliiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaa“) a deti ho na môj dirigentský pokyn povedali rýchlo („malina!“)
 • ukladali sme písmenká na obrázky podľa ich začiatočného písmena
 • spájali sme obrázky s napísaným slovom
 • hrali sme sa vtipnú hru otázky-odpovede
 • skladali sme pozdĺžne rozstrihnuté dlhé slová a slovné spojenia

Okrem týchto aktivít sme samozrejme aj písali do písanky, riešili šlabikár a matematický pracovný zošit. Vonku sme sa hrali „môj strom„. Ďalšia dobrovoľná úloha „skončil som skôr“ bola „dokresli, čo je pod zemou“.

3 komentáre

 • Eva

  Iva, neskutočná vďaka za tento týždeň! A veľmi si cením, že si si našla čas a sem to nahodila – takto mám naozaj prehľad o tom, čo ste v škole robili a čo si z angliny môžeme doma zopakovať! ĎAKUJEME. E

 • Šaška

  MIlá Ivka, vidím, že si si učenie priam vychutnávala a teším sa, že si mala také dobré a šikovné deti.

 • Betka

  Ivka, je to skvelé. Páčia sa mi tvoje nápady. Teším sa z toho!