07jan
2011
0

Učíme sa farby

Zalaminované kartičky, ktoré pomôžu pri učení sa farieb. Pre väčšie deti použiteľné vo výuke cudzieho jazyka. Na kartičkách sú jednoduché priehľadné obrázky. Niekoľko takých, pri ktorých je farba zaužívaná – napríklad banán je zvyčajne žltý, jablko červené, prasiatko ružové. Pri ďalších môže byť farba ľubovoľná. Položením kartičky na farebný papier sa mení farebnosť obrázka.

Aktivity s kartičkami na vyučovaní angličtiny (resp. iného jazyka):

  • Každý žiak dostane jednu (dve) kartičky. Doprostred na stôl učiteľ položí farebné papiere (podľa toho, ktoré farby už deti ovládajú). Deti majú ukladať obrázky na farebné papiere podľa inštrukcií: „Auto je modré. Lopta je červená. apod.“
  • To isté, len farbu si vyberie samotné dieťa a utvorí vetu – „My car is yellow.“
  • Učiteľ poukladá obrázky ľubovoľne na farebné papiere a pýta sa, čo je nesprávne. Deti majú odpovedať – „Banán nie je modrý, mal by byť žltý.“
  • Učiteľ poukladá obrázky ľubovoľne na farebné papiere a pýta sa žiakov: „Akej farby je vlak?“ Dieťa, ktoré odpovie, si môže kartičku vziať.
  • A naopak – učiteľ sa môže pýtať, čo je zelené a dieťa má vymenovať patričné obrázky.