09mar
2013
0

Lego boggle-had

Hra s lego duplo písmenkovými kockami

Príprava: poskladajte z ľubovoľných 4 kociek akékoľvek slovo na jednej strane (budeme to nazývať „had“). Každý hráč si naslepo vytiahne 2 samohláskové a 2 spoluhláskové kocky akejkoľvek farby. Ostatné kocky odložte mimo hry. Hra môže začať, hráči sa pravidelne striedajú v ťahoch.

Pravidlá: jeden ťah znamená zmeniť pôvodné slovo na hadovi na iné pomocou jednej z nasledovných možností:

  1. otočiť jednu kocku na hadovi
  2. otočiť viac kociek na hadovi, ale nie ľubovoľne – treba dodržať, že hráč môže len raz kocky rozpojiť, otočiť niektorú časť celú a raz kocky spojiť
  3. vymeniť jednu kocku na hadovi za inú z ruky
  4. pridať jednu kocku k hadovi (nielen na konce, aj hocikde uprostred)
  5. odobrať jednu kocku z hada. Had však musí byť stále tvorený minimálne 3 kockami.

Bodovanie: Na počítanie bodov si každý hráč vezme malú podložku s rovnakým počtom cuplíkov. Za jeden bod si na ňu pripevní jedno-cuplíkovú kocku, za dva body dvoj-cuplíkovú atď. Hra končí, keď má niektorý z hráčov zastavanú celú podložku- ten samozrejme vyhráva.

 • jeden bod – ak hráč nevytvorí nové slovo, ale len „ohýba“ slovo predošlé. (Napríklad je na hadovi „pije“ a on vymení poslednú kocku na „pijú“. Slovný základ je rovnaký.)
 • dva body – hráč vytvorí nové slovo. (Napr. zo slova „pijú“ urobí „vijú“.)
 • štyri body – hráč zmení pôvodné slovo tak, že sa na hadovi dajú prečítať na rôznych stranách dve zmyslupné slová.

Vzorová hra

Na ťahu je hráč „B“. Mohol by pridať k hadovi kocku s „Y“ – „kraby“, ale to by získla len jeden bod. Tak radšej otočil na hadovi poslednú kocku, vzniklo slovo „krach“ za 2 body.Hráč „A“ vymenil prvú kocku, vzniklo slovo „prach“ za dva body.Hráč „B“ si vzal z hada jednu kocku, vzniklo slovo „pach“ za dva body.Hráč „A“ vymenil jednu kocku, zložil slovo „pich“ za dva body.

 

Hráč „B“ vymenil jednu kocku, na hadovi sa dajú prečítať až dve slová: „pin“ a „pús“, získava 4 body.