12nov
2010
4

Zvukové hry

Nesúťaživé hry rozvíjajúce spoluprácu a podporujúce súdržného ducha v kolektíve. Veľmi krátke, od minútky po nanajvýš štvrťhodinku. Cieľom všetkých je spoločnými silami čo najvernejšie napodobniť nejaký zvuk. Vhodné na skrátenie čakania, navodenie atmosféry, na letný tábor či do školy v prírode, ale aj ako vsuvka na vyučovaní,

Page 3 of 4