31máj
2011
1

Strihanie

Môj čerstvo dvojročný sa práve vyše pol hodiny zabával strihaním. Mojou úlohou bolo držať mu pásik papiera a on opakoval nasledovné: Odstrihol kúsok, položil nožničky, odzipsoval taštičku, vložil kúsok dnu, taštičku zazipsoval,