23jan
2013
0

12. Gruffalo (food)

Príbeh o  Gruffalovi sme si prečítali z knižky. Tentokrát sme sa zamerali na inú časť slovnej zásoby, ktorá je v rozprávke obsiahnutá: FOOD.

21jan
2013
0

Facilitujúce odpovede

Nielen odpovede na detské otázky, ale celkový postoj a reagovanie na dieťa podľa knihy Play Therapy – the Art of the Relationship, Garry L. Landreth. Deti sa v kontakte s dospelým zvyknú pýtať množstvo otázok, čo je často ich spôsobom nadväzovania kontaktu. Terapeut by si mal byť vedomý toho, že deti často odpoveď na svoju otázku […]

17jan
2013
0

11. Gruffalo (body parts)

Pomocou hry s kartičkami sme si zopakovali slovnú zásobu. Učili sme sa pesničku „Head, shoulders, knees and toes.“

12dec
2012
0

8. Maisy´s Christmas

Príbeh „Gingerbread Man“ sme si prečítali v knižke. Zdobili sme panáčikov zo slaného cesta – eyes, nose, mouth, buttons…, yellow, white, green, red.