02mar
2013
0
16. The Smartest Giant in Town

16. The Smartest Giant in Town

Čítali sme si rozprávku od Julie Donaldson: The Smartest Giant In Town The Smartest Giant In Town -pokračovanie Obrova pesnička: “My tie is a scarf for a cold giraffe, My shirt’s on a boat as a sail for a goat, My shoe is a house for a little white mouse, One of my socks is a […]

22feb
2013
0

Ranný stres

Pre mňa absolútna pohroma – vypraviť pána prváka včas do školy. Naše rána veľmi často končia fiaskom, keď dospelí kričia a deti revú. Pán prvák sa totiž zobúdza oveľa neskôr, ako vstane z postele.

06feb
2013
0
14. Clothes

14. Clothes

Začali sme preberať nový okruh slovnej zásoby – oblečenie. Hrali sme sa: „Balance game„