19mar
2012
0
17. Hetty and Lion

17. Hetty and Lion

Stále sme pri téme jedlo, deti by už mali vedieť povedať „I´m hungry“ (som hladný/á), ponúknuť „Would you like some …(oranges, icecream, cookies apod.)?“, vymenovať niekoľko druhov ovocia, na pitie si dať vodu (water), čaj (tea), či mlieko (milk).

12mar
2012
1
16. I´m hungry

16. I´m hungry

Pokračujeme v téme „jedlo“. Zopakujte si slovíčka z minulej lekcie a pribudnú PEAR (hruška), MILK (mlieko), ORANGE (pomaranč), ICE CREAM (zmrzlina), TEA (čaj), LION (lev).

05mar
2012
6

Kniha o detskej reči

Autorkami sú špičkové slovenské odborníčky, logopédky Mgr. Katarína Horňáková a Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.,  a psychologička Doc. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.. Venujú sa v nej normálnemu vývinu reči a komunikácii detí do troch rokov. Je určená ľuďom, ktorí sa o deti starajú – čiže...