24okt
2012
0

3. Colours

Dnes sme si zopakovali príbeh o pavúčikovi, ktorý sa chcel stať domácim zvieratkom – tentokrát sme ho počúvali v origináli na CD a listovali v knižke. Nasledovala aktivitka (tiež na CD) s farbami: „There are brown spiders. There are black spiders….“ K zopakovaniu farieb...

17okt
2012
2

2. Incy Wincy Spider

Slovná zásoba na dnes: HAPPY-SAD, FAMILY, MUM, DAD, BROTHER, SISTER, BABY, PET, DOG, CAT, FISH, SPIDER, RAIN, SUN, WASH, DANCE, EAT.

10okt
2012
0
1. Do you like?

1. Do you like?

Opakovali sme: 1,2,3,4,5 -jump trénovali sme slowly/ quickly na rôznych činnostiach (krútiť mlyn, prstami napodobňovať dážď, apod.) a v riekanke o slimákovi a myške walking, jumping, tip-toe Predstavila sa nám mačka a opica, obe boli hladné: Hello, I´m monkey. I´m hungry.“ „Would you like...

09okt
2012
0

Odtnite mu hlavu

…nech nevytŕča z davu. Stále mám z nášho školstva taký pocit. Učiteľ sa často – a určite chvályhodne – venuje žiakom, ktorí sú pozadu, nerozumejú. Ale šikovné a rýchle deti sú po dokončení úlohy ponechané samé na seba. V horšom prípade vyrušujú,

06okt
2012
0

Dobrá učebnica

Dostala sa mi do rúk prvá učebnica, ktorú by som ochotne používala na vyučovaní. (Ten podmieňovací spôsob je tam len preto, že momentálne neučím.) Doteraz som si radšej učila po svojom